وبلاگ

توضیح وبلاگ من

سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی

روند روبه رشد مصرف انرژی الکتریکی و نیاز به داشتن انرژی مطمئن از طریق استفاده اقتصادی از منابع تولید، تغییراتی را در شبکه به وجود آورده است. از مهمترین این تغییرات، بهم پیوستگی شبکه های ناحیه ای، بهم پیوستگی شبکه قدرت کشورها به یکدیگر، استفاده از خازن های سری در خطوط جهت افزایش ظرفیت انتقال، استفاده از خطوط فشار قوی جریان مستقیم و استفاده از تنظیم کننده های سریع ولتاژ را می توان نام برد. این تغییرات مسائل جدیدی در کلیه زمینه های عملکرد شبکه ها به وجود آورده است. و باعث پیشرفت تکنیک های تحلیل سیستم های قدرت با توسعه روش های محاسباتی دیجیتالی شده است. و باید توجه داشت که برخلاف سایر قوانین و مقررات موجود در مهندسی برق، مبانی تحلیل سیستم های قدرت در فرضیات و روش هایی که از سال ها تجربه به دست آمده است مستتر گشته است. کنترل و ایجاد امنیت از مهمترین مسائلی است که باید در شبکه های قدرت امروزی از دید یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و براساس نتایج آن توسعه شبکه آینده صورت پذیرد و شبکه موجود نیز بهبود یابد، تا چنین شبکه ای بتواند در هر لحظه به طور مطمئن انرژی مورد نیاز را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. یکی از روش های تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحرانی رفع خطا است. این زمان ترکیبی از توابع با متغیرهای زیاد می باشد، بنابراین به دست آوردنش نسبتا مشکل می باشد. هدف اساسی از این بررسی و تحقیق به دست آوردن روشی است که بتوانیم بدون انجام محاسبات تفصیلی پایداری گذرا خطوط شبکه بحرانی هر الگوی کاری را تشخیص داده (یافتن زمان بحرانی رفع خطا) و همچنین بتوانیم الگوهای کاری مختلف شبکه را از نظر امنیتی دسته بندی نمائیم. برای تشخیص الگوهای کاری سیستم به منظور ارزیابی امنیت دینامیکی می توان از سه روش زیر استفاده نمود. 1- حداقل مربعات. 2- شبکه عصبی کوهونن. 3- تبدیل Wavelet. فصل اول کلیات تحقیق 1-1- هدف کنترل و ایجاد امنیت از مهمترین مسائلی است که باید در شبکه های قدرت امروزی از دید یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و براساس نتایج آن توسعه شبکه آینده صورت پذیرد و شبکه موجود نیز بهبود یابد، تا چنین شبکه ای بتواند در هر لحظه به طور مطمئن انرژی مورد نیاز را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. یکی از روش های تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحرانی رفع خطا است. این زمان ترکیبی از توابع با متغیرهای زیاد می باشد، بنابراین به دست آوردنش نسبتا مشکل می باشد. بنابراین، کلاس بندی داده ها می تواند به عنوان بهترین گزینه در ارزیابی امنیت سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد. کلاس بندی داده ها، اطلاعات نمونه برداری شده و زمان محاسباتی ارزیابی امنیت را کاهش می دهد. هدف اساسی از این بررسی و تحقیق، به دست آوردن روشی است که بتوانیم بدون انجام محاسبات تفصیلی پایداری گذرا خطوط شبکه بحرانی هر الگوی کاری را تشخیص داده (یافتن زمان بحرانی رفع خطا) و همچنین بتوانیم الگوهای کاری مختلف شبکه را از نظر امنیتی دسته بندی نماییم. 2-1- پیشینه تحقیق هدف غایی از ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت بررسی حفظ سنکرونیزم سیستم هنگام وقوع یک اغتشاش می باشد. این مساله توسط تغییرات زوایای روتور به صورت تابعی از زمان قضاوت می شود. اگر زاویه روتور ماشینی یا گروهی از ماشین ها نسبت به بقیه سیستم به طور پیوسته افزایش یابد سیستم ناپایدار است. پدیده تغییرات زاویه روتور را به صورت پایدار گذرا مورد بررسی قرار می دهند. 1-2-1- ارزیابی امنیت دینامیکی با بهره گرفتن از روش های سنتی پایداری گذرای توانایی سیستم قدرت در حفظ سنکرونیزم، هنگامی که تحت تاثیر اغتشاش گذرای شدید همچون خرابی وسایل انتقال، از دست دادن تولید یا از دست دادن یک بار بزرگ می باشد. پاسخ سیستم به چنین اغتشاش هایی تغییراتی را در زوایای روتور ژنراتور، توان های انتقالی، ولتاژ شین ها و سایر متغیرهای سیستم به وجود می آورد. اگر این اختلالات، به موقع کنترل و برطرف شوند، سیستم پایدار خواهد ماند و اگر به موقع و مناسب برطرف نشوند، ماشین ها از حالت سنکرونیزم خارج شده و سیستم ناپایدار می گردد. سیستم های عملی قدرت ساختار پیچیده ای دارند و در بسیاری از اختلالات و نوسانات دارای چنان اندازه ای هستند که خطی سازی قابل قبول نیست و معادله غیرخطی نوسانی باید حل ش ود و برای تعیین پایداری سیستم های قدرت روش های مختلفی از جمله، معیار سطوح برابر، شبیه سازی حوزه زمان و تابع انرژی به کار می برند. 2-2-1- ارزیابی امنیت دینامیکی با بهره گرفتن از روش های پیشرفته سیستم های قدرت مدرن، سیستم های بزرگ و پیچیده ای هستند که تحت فشارهای اقتصادی و محیط های رقابتی نامنظم، راه اندازی می شوند. این فشارها سیستم را به سویی سوق می دهد که نزدیک حاشیه امنیت راه اندازی گردند، حاشیه هایی که ممکن است به خوبی مشخص نباشند. و خاموشی اخیر نشان داد که امنیت دینامیکی موضوع مهمی می باشد. با گذشت زمان، بی توجه ها و مشارکت های گوناگون در ساختار انرژی، باعث می شود که سیستم های قدرت بیش از قبل نزدیک حاشیه امنیت بهره برداری شوند. عوامل اقتصادی سیستم را به محدوده های امنیت یا حاشیه آسیب پذیری نزدیک می کند، در نتیجه کل حاشیه امنیت سیستم کاهش پیدا می کند. تحت این سناریو، اپراتور باید از وضعیت حاشیه امنیت به طور دقیق آگاه باشد. تکنیک های سنتی ارزیابی امنیت گذرا شامل روش های مستقیم، همچون تابع انرژی گذرا و معیارهای نواحی محدود و روش های غیرمستقیم شبیه سازی حوزه زمان می باشند. این روش ها در گذشته بسیار مورد توجه بودند. و در حال حاضر به خاطر پیشرفت سیستم های قدرت و افزایش عملیات محاسباتی روش های سنتی پاسخگو نبوده، بنابراین در سالهای اخیر، روش های مختلف و تکنیک های جدید همچون روش های هوشمند، برای فرایند اتوماتیک ارزیابی امنیت دینامیکی همراه با چالش های جدید به کار گرفته شده است.

پایان نامه ارشد مهندسی برق: اندازه گیری قند خون به صورت غیرتهاجمی با امواج التراسوند


امروزه استفاده از التراسوند در کلینیک های پزشکی مدرن، جایگاه مهمی در میان سایر شیوه های تشخیصی و عکس برداری از بدن بیمار را پیدا کرده است. شاید یکی از مهم ترین دلایل استفاده از آن، سهولت و بی خطر بودن آن باشد. التراسوند، امواج صوتی با فرکانس هایی بالاتر از توان آشکارسازی آن توسط گوش انسان می باشد که از حدود 20KHz تا صدها مگاهرتز تعریف می شود. لوازم پزشکی عمدتا در طیف یک تا 10 مگاهرتز از این امواج استفاده می کنند که دلیل عمده آن، دقت و میزان نفوذپذیری مناسب آن در این طیف می باشد. این امواج توسط مبدل های الکتریکی التراسوند تولید و در محل مورد نظر بر روی سطح پوست قرار می گیرد. این امواج به داخل بافت ها انتشار پیدا کرده و بخش هایی از آن به خاطر وجود خواص متفاوت صوتی و سطوح مرزی بسیاری که بین بافت ها وجود دارد، منعکس می شوند. تعدادی از این سطوح مشترک مرزی بسیار فاحش و نشان دهنده مرزهای اصلی اندام هستند و برخی دیگر بسیار تدریجی تغییر پیدا می کنند.
در لوازم و تجهیزاتی که در مد B کار می کنند مبدل ها پالس هایی را ارسال می کنند به طوری که انعکاس آنها، یک سری امواج با دامنه های مختلف می باشد که زمان ارسال و دریافت پالس، عمق انعکاس مرزی بافت ها را نمایش می دهد. در ساختاری دیگر، سرعت سنج داپلر را می شناسیم که سطح انعکاس دهنده متحرک می باشد (همانند سلول های قرمز متحرک در رگ ها) که امواج صوتی منعکس شده در فرکانسی متناسب با سرعت ساطع کننده ها متغیر خواهد بود.
از آنجایی که امواج صوتی خارج از بدن تولید شده و برای ورود به بدن نیاز به هیچ ماده خارجی و واسطه برای انجام واکنش نمی باشند، التراسوند، تکنیکی غیر مهاجم خوانده می شود.
فصل اول
کلیات

تصویر بردای التراسوند، اغلب با رادیوگرافی (عکسبرداری با اشعه x) از لحاظ تأثیر و دقت تصاویر تولید شده مقایسه می شود. در اینجا دو 

پایان نامه

تفاوت اساسی و بارز بین این دو روش وجود دارد: اول اینکه، التراسوند روشی بی خطر است، در صورتی که خطر استفاده از اشعه x به اثبات رسیده است و بخصوص اثر آن بر روی سلول های در حال تکثیر (برای موارد پزشکی زنان و زایمان) قابل توجه می باشد.

تفاوت اصلی دیگر که بین این دو وجود دارد مربوط به ویژگی های بافت هایی است که از آنها عکسبردای می شود. البته اشعه x در یک رابطه قانون توان برحسب چگالی الکترون ها در بافت هایی که در راستای اشعه x بین مولد و فیلم روبرو می شود، تضعیف می شود (جذب و تفرق از مسیر مستقیم) به طوری که اشعه x، اختلاف چگالی بافت ها را به صورت تفاوت های سطوح تابیده شده به فیلم نمایش می دهد. به همین علت بافت های تراکمی مانند استخوان را به خوبی از دیگر بافت های با تراکم کمتر، نظیر عضله به نمایش می گذارد. اما متأسفانه، در تضعیف اشعه x، تفاوت بسیار کمی بین اغلب بافت های نرم وجود دارد و بنابراین در رادیوگرافی از بافت های نرم، شاهد تفاوت محسوسی در انواع بافت های نرم نخواهیم بود. به عنوان مثال اگر یک تومور نرم در درون یک اندام بافت نرم قرار گرفته باشد، مشاهده و تشخیص آن بسیار مشکل است مگر اینکه یک موج متمایز رادیویی رنگی به صورت غیرمخرب به محل تزریق شود.
از سوی دیگر، انتشار امواج التراسوند در بافت ها و مایعات به خوبی صورت می گیرد و همان طور که قبلا ذکر شد، این امواج در سطوح مشترک مرزی انواع بافت های نرم منعکس می شوند. بنابراین یک اسکن امواج التراسوند نسبت به تغییرات در نوع بافتهای نرم در مقایسه با رادیوگرافی می تواند بسیار حساس تر باشد و این ویژگی است که در بخش مامایی  از آن استفاده می شود.
با این وجود باید خاطرنشان کرد مزیتی که التراسوند در نواحی بافت نرم دارد در نواحی استخوانی و یا نقاطی که دارای هوا می باشد، به راحتی نفوذ نمی کند که این مسئله آن را برای اسکن کردن شش ها (حداقل در فرکانس های بالاتر) و عکسبردای نواحی که با استخوان محدود شده است مثل مغز در پشت جمجمه، غیرعملی می سازد.
هنگامی که ویژگی های فیزیکی بافت های مختلف را بررسی می کنیم، مشاهده می گردد که التراسوند و رادیولوژی به عنوان رقبای یکدیگر در نظر گرفته نمی شوند، چرا که آنها شیوه های مکمل یکدیگر می باشند و نسبت به خصوصیات متفاوت بافت ها از خود عکس العمل نشان می دهد. آنچه که یک تکنیک از دست می دهد، تکنیک دیگر می تواند ارائه دهد. شکستگی های استخوان به خوبی با اشعه x مشخص می شوند و اسکن های بارداری به بهترین صورت با التراسوند انجام می شود. تومورهای شکمی مشکوک یا ناهنجاری های دریچه قلب می تواند از هر دو تکنیک مورد ارزیابی قرار گیرند.

سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدود سازی رفتار فررورزونانسی

آشوب (با تلفظ انگلیسی کیاس با کاف مکسور) در لغت به معنی هرج و مرج، درهم ریختگی، شلوغی، آشفتگی و بی نظمی آمده است. در مباحث فلسفی نیز به وضعیتی که در آن تصادف حکم فرماست، اطلاق می شود. در تئوری آشوب به وجود نظم در بی نظمی اطلاق می شود و عمدتا از شناخت رموز و قوانین موجود در طبیعت و خلقت نشات گرفته است. این الگوها در طول تاریخ و زمان دچار بی نظمی گردیده اند که در ذرات خود الگوی خاصی را دنبال می کنند. حضور قاعده های مستتر در رفتار این الگوها آنها را از اغتشاشات تصادفی متمایز می کند. برای لمس پدیده می توان دود سیگار و یا نحوه جوش آمدن آب را مثال زد که در ابتدای امر منظم و در ادامه دچار تلاطمات و بی نظمی می شوند. 2-1) تعریف آشوب لذا این پدیده به این صورت باز تعریف می شود که آشوب عبارت است از: بی نظمی در یک سیستم پویای منظم به طوری که در کوتاه مدت، رفتاری قابل پیش بینی دارد اما در بلندمدت، رفتار آن غیرقابل پیش بینی می باشد. همین غیر قابل پیش بینی بودن این سیستم ها ما را متوجه حساسیت آنها به شرایط اولیه می نماید. به هر روی رفتار آشوب گونه یک رفتار تصادفی نیست اما برای ناظر خارجی قابلیت تشخیص آن از رفتار تصادف گونه بدون اطلاع به سادگی امکان پذیر نمی باشد. از آنجا که مقدار لحظه ای سیگنال به دقت محاسبات بستگی دارد حتی در صورت شناخت مولد سیگنال باز هم عدم قطعیت در تعیین رفتار سیگنال خواهیم داشت. اینکه گفته می شود رفتار آشوب گونه رفتاری معین و قطعی اما با تظاهرات تصادفی است. به این معنی است که مولد سیگنال آشوب گونه مبتنی بر قوانین قطعی و معادلات معین می باشد اما اندازه گیری و م حاسبه و مدلسازی دارای تقریب و خطا می باشد نمونه هایی از سیستم هایی که در آنها آشوب حضور دارند عبارتند از: سوسو زدن یک لامپ نئون، نقطه بروز و شدت زلزله، مسیر حرکت سیال در یک لوله، رشد جمعیت جانداران شکل صاعقه و… را می توان نام برد. به هرحال تحقیق و مطالعه در حوزه دینامیک های آشوبی دسترسی به نتایج مفید و موثر را در پی خواهد داشت که چند مورد آن به شرح زیر خواهد بود: – امکان توضیح و کشف علل بسیاری از حوادث طبیعی – توانایی پیش بینی بسیاری از حوادث غیر مترقبه – تصحیح رفتار و عملکرد برخی از سیستم ها در جهت مطلوب – شناخت روندهای منتهی به آشوب و جلوگیری از وقوع آن و یا کنترل – ایجاد آشوب در محدوده ای مشخص و تحت شرایط کنترل شده برای رسیدن به نتایج مطلوب – تصحیح الگوریتم ها و منطق های اندازه گیری، محاسباتی، اجرایی و عملیاتی

پایان نامه ارشد رشته حسابداری:تحقیق در رابطه باریسک سیستماتیک جریانات نقدی عملیاتی و بازده سهام شرکتهای بورس

:
رشد و شکوفایی اقتصاد هرکشور به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد .
هدایت صحیح جریانات پولی و وجود سرگردان به جانب کارهای تولیدی ، رشد اقتصادی
، افزایش تولید ناخالصی ملی ، ایجاد اشتغال ، افزایش درآمد سرانه و نهایتا رفاه عمومی
را در پی خواهد داشت . سرمایه گذاری عبارتست از تخصیص منابع مالی به دارایی های
واقعی یا مالی مشمول بازده متناسب با ریسک مورد انتظار .
هدف سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری به حداکثر رسانیدن ثروت خود می باشد . و
در جهت تحقق این هدف سعی می کنند در دارائیهایی که نرخ بازده بالا و ریسک نسبتا پایین
تری دارند ، سرمایه گذاری نمایند . اگر شخصی در اوراق  بهاداری سرمایه گذاری کند که نرخ

بازدهی آن از نرخ مورد انتظار بیشتر باشد ارزش با قیمت این اوراق افزایش خواهد یافت و

 

پایان نامه

 

ثروت وی نیز زیادتر خواهد شد و برعکس .
انجام سرمایه گذاری مستلزم تامین مالی است و دو گروه عمده ای که تامین مالی سرمایه گذاری
را بر عهده دارند ، بستانکاری و سرمایه گذاران می باشند . از دید گروه اول قدرت و وضعیت مالی
شرکتهای اعتبار گیرنده در پرداخت به موقع بدی های ، از اهمیت به سزایی برخوردار است و این
قدرت از سودآوری شرکت آشکار می گردد . اما از دیدگاه سرمایه گذاران مساله به مراتب عمیق تر
است زیرا در این فرایند آنها دارای ریسک افزون تر بوده و در نهایتا به دنبال بازده بالاتر نیز خواهد
بود .
بدون شک عمده ترین اقدام ، در جهت تشویق مردم به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی یا
خرید سهام شرکت ها ، ایجاد تعادل بین بازدهی و ریسک اینگونه سرمایه گذاری ها در مقایسه با
سایر سرمایه گذاری های غیر مولد می باشد . در بازار سرمایه ، سرمایه گذاری سعی دارند که حتی
الامکان پس انداز های خود را در سرمایه گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی ها داشته باشد
اما در این راستا به ریسک مربوط به سرمایه گذاری عاید شان شود . در این مورد ایجاد محیطی مناسب
توسط دست اندر کاران اقتصاد کشور انجام گیرد و در این راستا تشکیل و فعالیت بورس اوراق بهادار
می تواند سهم عمده ای در نیل به هدف های فوق داشته باشد .
بورس اوراق بهادار به عنوان بازاری عمل می کند که در آن پس اندازها ووجود نقدینگی اشخاص با استفاده
از نقش واسطه گری و خدمات کارگزاران به مصرف در موسسات تولیدی یا بازرگانی به صورت بلند مدت
هدایت می شود .
در ایران با ویژگی های اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، به وجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از
میان شقوق مختلف ، سرمایه گذاران در اوراق بهادار و سهام شرکت را برگزینند از اهمیت خاص برخوردار
می باشد .

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری :شناسایی عوامل موثر برتغییر حسابرس در ایران

: با توجه تاثیری که تغییر حسابرسان در استقلال آنها دارد این پدیده در سالهای اخیر به زمینه مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه ای تبدیل شده است . عوامل مختلفی بر تغییر حسابرسان تاثیر دارد . از جمله اختلاف درباره محتوای گزارش های مالی ، اختلاف درباره محتوای گزارش های حسابرسی ، تغییر و جابه جایی مدیران یا سهامداران عمده شرکت ها عدم توافق بر سر حق الزحمه حسابرسی . هرکدام از موارد فوق که موجب تغییر حسابرس شوند به نوعی موجب تضعیف استقلال حسابرسان خواهند بود در این تحقیق به دنبال این هستیم که بدانیم آیا عوامل مذکور در محیط اقتصادی ایران بر تغییر حسابرسان اثر گذار هستند یا خیر ؟ نتایج نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی ، کیفیت کار حسابرس ، تغییر مدیران شرکت ها ، اندازه شرکت و نرخ بازگشت سرمایه شرکت ها در سطح اطمینان 0.95 بر تغییر ح سابرسان از سوی شرکت ها تاثیر مثبت دارد . همچنین رگرسیون لوجستیک چند متغیره نشان دهنده تاثیر عواملی مانند حق الزحمه حسابرسی ، نوع اظهار نظر حسابرس، تغییر مدیران شرکت ها و اندازه شرکت بر تغییر حسابرسان شرکت ها می باشد . یافته های این تحقیق نشان می دهد که تغییر حسابرس پی آمد فاکتور های مشخص می باشد . با این وجود استفاده کنندگان از صورت های مالی باید آگاه باشند که تغییر حسابرس پی آمد متغیر هایی غیر از آنچه مشخص شده است نیز باشد . بر این اساس نهاد های مسوول باید سیاست های تغییر حسابرس را طوری توسعه دهند که عوامل غیر مشروع نتواند موجب تغییر حسابرس را طوری توسعه دهند که عوامل غیر مشروع نتواند موجب تغییر حسابرس شود . همچنین سیاست های تغییر حسابرس باید به گونه ای باشد که تضعیف استقلال حسابرسان جلوگیری نماید .