وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: مونیتورینگ گسترده و هوشمند توربین بخار

:
بروز خطا در یک فرایند یكی از مهمترین مسائلی است كه مهندسین كنترل با آن دست به گریبانند. برخی از نقص ها و عیوب بوجود آمده نه تنها از طریق كم كردن راندمان پروسه باعث زیان واحد صنعتی می شود بلكه می تواند در مواردی منجر به بروز فجایع بزرگ شود. به همین دلیل شناسایی زود هنگام این عیوب و سعی بر كنترل واحد صنعتی حتی در حضور آنها به منظور جلوگیری از قطعی كار فرایند یكی از مسائل مهم و به روز در زمینهی كنترل صنعتی به شمار می رود.
توربین بخار از واحدهای صنعتی مهم با عملكرد رفتاری پیچیده، غیرخطی و متغییر با زمان بوده كه نقش بسیار كلیدی را در نیروگاه های حرارتی ایفا میكند . بروز عیب رفتاری موجب ایجاد اشكال در عملكرد عادی توربین بخار شده و چنانچه به موقع تشخیص و نسبت به رفع آن اقدامی صورت نگیرد منجر به توقف عملكرد و در نهایت ایجاد سوانح و حوادث تجهیزاتی و حتی جانی میشود. در این راستا شبكه هایی طراحی می شوند كه بتوانند بستری را فراهم نمایند كه الگوریتم های تشخیص خطا

بیشترین نرخ تشخیص درست را توسط آنها بدست آورند. روش های ارائه شده نه تنها باید قابلیت تشخیص وقوع عیب در سیستم را دارا باشند بلكه باید بتوانند نوع خطا و مشخصات آنرا شناسایی نمایند.

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

فصل اول: کلیات
1-1) هدف
شناسایی و تشخیص خطا در سیستمهای صنعتی یكی از مهمترین مسائلی است كه مورد توجه طراحان مهندسی قرار دارد و دراین راستا سیستمهایی را طراحی میكنند كه در صورت رخداد هرگونه اشكال در سیستم سریعاً این مشكل مونیتور شده و پس ازمشخص شدن منشاء آن نسبت به برطرف نمودن آن اقدامات لازم صورت پذیرد.
هدف اصلی ما در این پروژه بررسی عملكرد توربین بخار زمانیكه یک عیب در سیستم رخ داده باشد و طراحی یک سیستم تشخیص خطا میباشد. این عیب میتواند بر روی اندازه گیری سنسورهای فشار، دما و غیره كه ورودیهای سیستم هستند و یا بر روی درصد باز – بسته بودن شیرهای كنترلی كه خروجی سیستم هستند اتفاق بیفتد. همچنین تجهیزات اصلی توربین نیز میتوانند دچار مشكل شوند مانند گرفتگی در Extraction های توربین، خرابی درتجهیزات رطوبت گیر و غیره. در این راستا پس از مدلسازی توربین بخار و طراحی كنترلر پیش بین مناسب، یک ساختار ANFIS برای تشخیص 12 نوع عیبی كه احتمال وقوع آن در توربین زیاد است پیشنهاد میكنیم.
2-1) پیشینه تحقیق
مدلسازی توربین بخار توسط جناب آقای دكتر علی چایبخش انجام شده بود. همچنین برای تشخیص خطا در سیستمهای صنعتی در مقالات مختلف ، از روش های عصبی مانند پرسپترون چند لایه (MLP) و SOM استفاده شده است. البته بیشتر در این مقالات بر روی كلاس بندی خطاهای رخ داده در سیستمها بحث شده است.
3-1) روش کار و تحقیق
در ابتدا مدل شبیه سازی شده توربین بخار را در نظر میگیریم و خروجی این سیستم كه همان توان مكانیكی میباشد را بدست میآوریم. در مرحله بعد یک كنترل پیش بین (GPC) برای این سیستم طراحی و رفتار حلقه بسته این سیستم را مشاهده میكنیم. در ابتدا Set Point سیستم را تغییر میدهیم و خروجی سیستم را مشاهده میكنیم. سپس سه نوع اغتشاش به این سیستم اعمال میكنیم و خروجی سیستم را (در یک نقطه كار مشخص) مشاهده میكنیم. در انتها، یک سیستم تشخیص خطا را به كمك ساختار ANFIS طراحی میكنیم و نتایج حاصل از شناسایی و تشخیص خطا را در توربین بخار مشاهده می کنیم.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی

: سرمایه گذاران امروزه بیش از هر زمان دیگر خواهان ارزش سهام هستند تئوری مالی از مدت ها بیش هدف نهایی شرکت ها را حداکثر کردن ارزش سهام بیان داشته است . این مسئله از زمانی که سهامداران مالک شرکت و موسسه شده و سرمایه گذاران منطقی بازده بلند مدت مناسبی از سرمایه گذاری خود طلب نمودند به صورت یک امر طبیعی و بدیهی در آمد . در گذشته این هدف نهایی اغلب بدرستی فهمیده نشده و مورد توجه قرار نمی گرفت و به طور سنتی معیار های اندازه گیری نظیر بازده سرمایه گذاری و سود هر سهم با وجود اینکه از لحاظ تئوری با ارزش سهامدار بدرستی همبستگی ندارند اما به عنوان مهمترین معیار های اندازه گیری عملکرد و حتی پایه و مبنایی برای پاداش در اکثر شرکت ها مورد استفاده قرار می گرفت . یکی از متداول ترین معیار های مبتنی بر ارزش که در سال های اخیر به شدت مورد توجه واقع شده است ارزش افزوده EVA می باشد . در تحقیق حاضر توانایی EVA را در ارائه اطلاعات مناسب در خصوص بازده سهام بررسی و آن را با یکی از معیار های قدیمی تر مقایسه کردیم . با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده ما دریافتیم که از دو معیار فوق الذکر فقط سود عملیاتی OI دارای بار اطلاعاتی در زمینه توضیح تغییرات بازده سهام می باشد و EVA در این زمینه دارای بار اطلاعاتی نمی باشد . به هر حال تحقیق حاضر این ادعا که EVA بهترین معیار ارزیابی است و تایید نمی کند . لازم به ذکر اگر چه براساس نتایج این تحقیق معیار تعیین کننده در بازار سهام ایران OI است اما این مساله به معنی ضعف EVA نیست بلکه ایراد به بازار سهام وارد است زیرا که به دلایل و همچنین توجه بیشتر بازار به معیارهایی که عملکرد واقعی را نشان نمی دهند باعث شده است که این نتایج حاصل شود . سرمایه گذاران سهامداران ارزش افزوده اقتصادی EVA سود عملیاتی OI .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در شرکت های صنعت خودروسازی

:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان مهمترین
زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت وظیفه جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص
و ارائه گزارش های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را به عهده دارد .
اگر چه استفاده کننده اصلی بخش عمده ای از این اطلاعات سهامداران و مدیران یک
بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسئولیت هایی که در قبال گروه ها
ی مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر االزامات قانونی یا در
خواست طرف های تجاری یا تامین کننده مالی بنگاه اطلاعات مختلفی را در اختیار طیف
استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می دهد .
گزارشات مالی از مهمترین فرآورده های سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که
برای گروه های مختلفی از استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخصی

ارائه می شود و صحت این قبیل گزارشات توسط حسابرسان مستقل مورد تائید قرار می

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

گیرد . استفاده کنندگان خارجی اطلاعات حسابداری طیف نسبتا وسیعی را شامل می
شوند کارکنان بنگاه ، وام دهندگان ، سهامداران ، سرماایه گذاران ، دولت ، مشتریان ،
فروشندگان کالاها و خدمات و حتی رقبای یک بنگاه تجاری هریک به نوعی استفاده کننده
فرآورده های سیستم حسابداری اند . در میان طیف وسیع کاربران اطلاعات مالی ، سرمایه
گذاران و بستانکاری توجه خاص و بیشتری به اطلاعات و وضعیت اقتصادی و مالی بنگاه تجاری
دارند .
اطلاعات حسابداری در واقع ورودی های مدل های مختلف تصمیم گیری هستند که استفاده
کنندگان از این اطلاعات از آنها ، برای انتخاب راه های مختلف می کنند . مهمترین و عمده ترین
گزارشات حسابداری تا امروز صورت های مالی یک بنگاه اقتصادی است که هر کدام از یک منظر
وضعیت مالی و اقتصادی یک بنگاه را نشان می دهند .
در این تحقیق به بررسی و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی و ارتباط آن با مفهوم سود حسابداری می
پردازیم .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران

: در این پایان نامه ارتباط بازده حسابداری و بازده بازاری سهام مورد بررسی قرار می گیرد نمونه بررسی شده شامل اطلاعات ماهانه 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشد که برای سال های 1370 تا 1374 جمع آوری شده است . در آزمون های گرانجر به کار برده شده از دو سری بازده حسابداری و بازده بازاری سهام استفاده شده است . این آزمون عینا برای اولین بار توسط اوهلین در انگلستان در سال 1991 به کار برده شد و سپس در سال 1995توسط گروهی به نام های دیوید آلن ، پال کانگ پورلین و گری مک دونالد به کار برده شده است . در هر صورت این تحقیق حمله ای است علیه تورش احتمالی با بهره گرفتن از قیمت های سهام و سعی درمحاسبه سری های بازده بازاری سهام به وسیله اطلاعاتی که در گزارشات سه ماهه آورده شده است . علت ان این است که معمولا یک تاخیر سه ماهه بین زمان انتشار اطلاعات و پراکنده شدن واقعی آن وجود دارد . ما در این تحقیق می خواهیم تاخیر های ماهانه را مورد بررسی قرار دهیم که در این جهت سری های بازده بازاری سهام در برابر تمام تغییرات سرمایه ای تعدیل می شوند . قبل از انجام آزمون گرانجر کوشش ما براین است همگرایی داده ها را به وسیله انجام آزمون گرانجر نیست . ما از آن به عنوان یک راهنما کلی یاد می کنیم و معتقدیم در صورتیکه متغیر ها از درجات متفاوتی همگرا باشند انتظار عدم وجود ارتباط بین متغیر ها وجود خواهد داشت . آزمون علیت گرانجر مستلزم انجام رگرسیون هایی است که از یک شکل محدود شروع و به اشکال نامحدود ادامه می بابد . بهر حال وقتی احتمالات بدست آمده از دو آزمون رگرسیون موضوع آزمون Mann- whitney u قرار گیرند ما نمی توانیم دو فرضیه پوچی که آزمون ها به آن منتهی نشده اند را رد کنیم.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی کارآیی نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش بینی بازده سهام

:
امروزه حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می باشد .
وست چارجمن سیستم را به شرح ذیل تعریف می کند یک سیستم
متشکل از اجزا بهم پیوسته ای است که جهت دستیابی به هدف یا
اهداف خاصی با موقعیت های مکانی و زمانی خاصی در کنار یکدیگر
قرار گرفته اند . حسابداری نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی دارای
محصولاتی جهت دستیابی به یکسری اهداف می باشد . هدف اصلی
سیستم حسابداری تهیه اطلاعات مالی مفید برای تصمیم گیری است
و شاید این منطقی ترین و حقیقی ترین غایت است که بتوان برای حسابداری
ترسیم کرد و صورت های مالی اساسی ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده
کنندگان می باشد .
به بیانی دیگر سیستم حسابداری انبوه معاملات و آثار مالی رویداد های موثر

بر واحد های اقتصادی را شناسایی و براساس روش های منطقی و مدون

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

اندازه گیری ، طبقه بندی ، تجمیع و تلخیص می کند و به صورت گزارشهایی
مختصر و مفید و در عین حال مرتبط در می آورد و با ارائه صحیح این اطلاعات
وضعیت مالی ، نتایج عملیات و انعطاف پذیری واحد های اقتصادی را نشان
می دهد .گزارش هایی که حسابداری به عنوان سیستم اطلاعاتی فراهم
می آورد سرمایه گذاران ، اعطا کنندگان وام و اعتبار ، مراجع قانونی ، کارکنان
و سایر اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به واحد های اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات
مالی آگاهانه یاری می دهد . از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری و اتخاذ
تصمیمات مالی یکی از موارد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه
اقتصادی کشور به شمار می رود . 
اصلی ترین عاملی که هر سرمایه گذار در تصمیم گیری خود مورد توجه خاص
قرار می دهد نرخ بازده است . یعنی سرمایه گذاران به دنبال پر بازده ترین
فرصت ها برای سرمایه گذاری مازاد منابع خود در بازارهای سرمایه هستند .