وبلاگ

توضیح وبلاگ من

سمینار ارشد مهندسی شیمی فرآیند: بررسی انجام واکنش های شیمیایی در راکتورهای پلاسما

 
تاریخ: 07-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

: واژه پلاسما که تا دیروز معرف حالت چهارم ماده بود ، خیلی زود توانست مبدل به نامی فراگیر در صنایع درگیر با فرزندان علوم پایه یعنی رشته های مهندسی و پزشکی شود. به طوری که امروزه حتا بیشتر تحقیقات فیزیکدانان پلاسما نه درباره ماهیت آن که در جهت گسترش روش هایی است که نتیجه ی آن در حوزه های کاربردی این علم کارساز می شود. به این ترتیب امروزه کمتر شاخه ای از مهندسی را میتوان پیدا نمود که فرایندهای پلاسمایی در آن کاربرد نداشته باشند. در این میان مهندسی شیمی با شاخه های گسترده و انشعاب های فراوانش که تا میانه سایر رشته ها پیش رفته است، شاید به نوعی بیشتر از باقی علوم مهندسی با انواع کاربردی پلاسما سروکار داشته باشد. سنتز و تولید مواد مورد نیاز از مواد اولیه، حذف آلاینده ها و کوشش برای حفظ محیط زیست و اکوسیستم ، پلیمریزاسیون، پوشش دهی سطوح و حتا فرایندهای انجام شونده در مقیاس نانوتکنولوژی که بعضا در این رشته انجام و بررسی می شوند، به کار بستن متدهای نوین عملیاتی با کیفیت کار و بازدهی بالاتر، هزینه تمام شده مناسب تر و ایجاد محصولات وا سط کمتر و در نتیجه جلوگیری از آلوده گی و ضایعات کمتر را ایجاب می کند. استفاده از یک محیط پلاسمایی در داخل رآکتورها به جای عملیات و فرایندهای کلاسیک همچون استفاده از مبدل ، بویلرها و سایر روشه ایی که با تولید و انتقال انرژی، دستیابی به انرژی اکتیواسیون مورد ن یاز برای حرکت سیستم شیمیایی را فرآهم می آورد، ایده ایست که نه تنها دیگر نو نمی باشد که اندک اندک به یک روش مهم و قابل قبول تبدیل شده است و حتا شگفت آور نیست اگر روزی جای روش های قدیمی را گرفته و یا در کنار آن ها به کار گرفته شود. ایجاد پلاسما به کمک یک حال در تی از جریان که به صورت پالس هایی از انرژی کسری از ثانیه به سیستم داده شود، پیشرفت دیگری است که امروزه به دلیل سودمندی های فراوان مورد توجه قرار گرفته است و تو انسته با اتکا به نتایج بهتر خود گوی برتری را در بیشتر زمینه ها از پلاسماهای پیوسته برباید. در این جا رآکتورها و شبه رآکتورهایی (سیستم هایی که اگرچه رآکتور به معنای کلاسیک نیستند ولی در آن ها واکنش رخ می دهد.) را که با بهره گرفتن از تکنیک پالس در آن ها حالت پلا سما ایجاد شده و با بهره گرفتن از آن واکنش انجام و هدایت خواهد شد، بررسی نموده و ضمن مقایسه ی انواع آن با یکدیگر، شرایط کار و مزایای هریک را مشخص کرده و کاربرد هرکدام را با توجه به نقاط ضعف و قوت آن بیان و انتخاب نماییم. رآکتورهایی را که به صورت پلاسمای پالسی عمل می کنند را می توان در انواع زیر طبقه بندی نمود: – رآکتورهای با تخلیه کرونا: یکی از ساده تر تخلیه ین روش های که یک رسانا در نقش الکترود با حضور در یک میدان الکتریکی با یونیزه نمودن اتم ها و ایجاد ذرات فعال سبب ایجاد تخلیه الکتریکی می شود تخلیه کرونا می باشد. تخلیه کرونا یک روش ساده و کم هزینه و در عین حال مفید و با بازدهی بالا می باشد که مورد توج ه محققان می باشد .الکترودهای به کار رفته برای ایجاد پلاسمای کرونا می تواند اشکال مختلفی داشته باشد که تعیین کننده ی شکل رآکتور می باشد مثلا:نقطه – صفحه ، نقطه – نقطه و یا سیم – لوله. – رآکتورهای با تخلیه تابشی: در این روش با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو الکترود رسانا در حالت وکیوم، تخلیه الکتریکی رخ می دهد.


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاهپایان نامه ارشد مهندسی شیمی مهندسی فرآیند: بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز »